Johan Hendrik van Dale

Dit weblog zal niet meer worden bijgehouden

In Uncategorized on 24 november 2013 at 12:30 pm

belfort-a

In verband met de opening van het Belfortmuseum zal dit weblog niet meer worden bijgehouden. Informatie over concerten, tentoonstellingen en andere activiteiten van Stichting Johan Hendrik van Dale kunt u voortaan vinden op de website van het Belfortmuseum:

http://www.belfortsluis.nl

Onze koffieconcerten zijn tot eind 2013 nog in de Nederlands Hervormde kerk te Retranchement, vanaf 19 januari in de Raadzaal van het Belfortmuseum. Het programma wordt later bekend gemaakt.

Landschap in Beweging

In Uncategorized on 24 november 2013 at 12:19 pm

4 januari t/m 16 maart 2014

Johnny Beerens, Ernest Joachim, Theo Jordans, Frank Leenhouts, Marten Postma, Hajo Hoffmann, Joost Heeren, Elsje van Ree

topoafbeelding: (c) Kadaster (CC-BY-SA 3.0)

Al sinds het begin van de mensheid wordt onze leefomgeving door menselijk ingrijpen steeds weer opnieuw gevormd. Vooral door de uitvinding van de landbouw namen deze veranderingen een grote vlucht. In onze streek is het landschap vooral gevormd door de inpolderingen vanaf de elfde eeuw, ons landschap is een lappendeken van verschillende inpolderingen die voor de geoefende betrachter de geschiedenis inzichtelijk maken.

Veranderingen komen bij vlagen. Op dit moment is ons landschap in volle verandering, vooral daar waar het ons bekende agrarische cultuurlandschap wordt omgetoverd tot ‘Nieuwe Natuur’. Zeeuws Vlaanderen is een landbouw- en toeristengebied maar moet ook worden beschermd tegen de zee. Men zoekt naar uitbreiding ten faveure van toerisme en waterhuishouding. Instanties zoeken naar mogelijkheden en maken plannen waarin zowel de kust wordt versterkt als de toeristische aantrekkelijkheid wordt vergroot. De veranderingen in het landschap van dit moment houden de gemoederen al geruime tijd bezig en het einde is nog lang niet in zicht; de bevolking van de streek is voor of juist fel tegen.

Het landschap heeft altijd kunstenaars geïnspireerd maar juist de huidige ontwikkelingen en veranderingen zijn aanleiding geworden tot een samenwerking van acht kunstenaars. Zij hebben het initiatief genomen om een tentoonstelling samen te stellen met als titel: landschap in beweging. Zij laten ieder op eigen wijze het landschap zien zoals het was, zoals we het tot nu toe hebben gezien en beleefd maar dat er op een aantal plaatsen binnenkort niet meer zal zijn. Over de voor en tegens van de rigoureuze ingrepen op dit moment zullen de kunstenaars geen uitspraak doen: hun inspiratie is de ontwikkeling van het landschap.

Tijdens de looptijd van de tentoonstelling zal er in het Belfortmuseum een voorstelling zijn van De Mannen van Papier, die poëzie rond dit thema brengen. Op 19 januari zal tijdens een koffieconcert onder auspiciën van de Stichting Johan Hendrik van Dale speciaal voor deze gelegenheid door Frank Leenhouts gecomponeerde muziek ten gehore worden gebracht. Twee van de deelnemende kunstenaars behoren tot de uitvoerende musici.

voor meer informatie: Elsje van Ree

elsjevanree@xs4all.nl

0117-340122 of 06-53167505

Benjamin Legde in Raadskelder belfort

In Uncategorized on 14 augustus 2013 at 1:06 pm

zaterdag 5 oktober t/m zondag 28 december • Raadskelder Sluis

Benjamin 164klein

De eerste tentoonstelling in de Raadskelder van het gerestaureerde belfort zal van werk zijn van de Duitse schilder en graficus Benjamin Legde. Benjamin heeft een sterke band met Zeeuws-Vlaanderen, hij bezit een huisje in Turkeye waar hij regelmatig verblijft en werkt. Zijn werk is het beste te vangen in de term poëtisch abstract, hoewel er steeds wel een glimp van de herkenbare wereld in te vinden is. Toch zijn zijn schilderijen, tekeningen en grafische werken besloten werelden op zich, verwant aan poëzie en muziek.

Benjamin studeerde vrije schilderkunst, grafiek en design in Wiesbaden, werkte van 1973 tot 1977 bij het Duits Archeologisch Instituut aan de reconstructie van tempelreliëfs en Egyptische schilderingen. In 1977 verhuisde hij naar Italië waar hij meewerkte aan archeologisch onderzoek. Vanaf 1981 is hij vrij kunstenaar en vanaf 2003 heeft hij zijn atelier in Turkeye. Hij exposeerde onder anderen al in Berlijn, België, Italië en de Verenigde Staten.

De tentoonstelling loopt van zaterdag 5 oktober tot en met zondag 28 december en wordt op zaterdag om 16.00 uur geopend met een woord van kunstenaar Ernest Joachim.